Kancelaria Adwokacka

Prawo mediów

Ochrona własności intelektualnej

Prawo pracy

Tajemnice i ochrona danych osobowych


Polityka prywatności

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania http,
kod odpowiedzi http,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony naszego serwisu www.
Nie analizujemy plików z logami dla określenia ilości odwiedzających. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami i mogą być wykorzystywane przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwera i użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych - RODO

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych posiadanych w ramach prowadzonej działalności (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)):

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka, ul. Gdańska 10/1, 85-006 Bydgoszcz. Jeśli posiadają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt drogą mailową: adwokat@taczkowska.pl

Udostępnienie nam danych za pośrednictwem formularza kontaktowego z naszej strony lub mailowo jest dobrowolne, aczkolwiek może okazać się niezbędne do uzyskania indywidualnej oferty lub informacji i ewentualnej realizacji usługi.

Państwa dane osobowe nie są i nigdy nie będą przekazywane przez nas żadnym innym podmiotom i będą służyły wyłącznie relacjom naszej firmy z Państwem w celach, do których zostały nam przekazane.

W każdej chwili posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Wszystkie posiadane dane osobowe i firmowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
"wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika naszego serwisu nie są umieszczane bezpośrednio przez naszą stronę ani wykorzystywane przez naszą firmę lecz są umieszczane przez skrypt bezpłatnej usługi map Googlemaps w dziale kontakt i mogą być wykorzystywane przez Google oraz firmy trzecie będące partnerami lub klientami firmy Google.

Odnośniki do innych stron

Mimo wspólpracy wyłącznie ze sprawdzonymi firmami i renomowanymi serwisami nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których mogą kierować odnośniki z naszej strony.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 530 475 267

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Zasada jawności i dostępu do posiedzeń kolegialnych obejmuje zapewnienie fizycznej obecności zainteresowanych podmiotów w pomieszczeniu, w którym odbywają się posiedzenia danego organu kolegialnego. W celu realizacji prawa wstępu zainteresowanych na posiedzenia organy są zobowiązane zapewnić środki lokalowe lub techniczne w taki sposób, aby nie zakłócać prowadzonych obrad.fragment książki "Prawo do informacji publicznej, Informacje niejawne, Ochrona danych osobowych" aut. J. Taczkowska - Olszewska, M. Nowikowska

Upoważnienie do działania na rzecz redakcji stanowi przyznanie uprawnienia do wykonywania zawodu i posługiwania się tytułem zawodowym dziennikarza. Wpływa zarazem na sposób klasyfikowania i oceniania charakteru podejmowanej aktywności. Wraz z uzyskaniem statusu zawodowego dziennikarza, aktywność ta przestaje bowiem przynależeć do sfery prywatnej i przybiera postać działalności publicznej.fragment książki "Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją, a posłannictwem." aut. J. Taczkowska - Olszewska

Profile przypisane osobom, których dane dotyczą, umożliwiają tworzenie nowych danych osobowych, innych niż te, które sama osoba, której dane dotyczą, podała administratorowi lub których znajomości przez administratora może w uzasadniony sposób się spodziewać. Poprzez łączenie dużej liczby indywidualnych, w tym również anonimowych, obserwacji technika tworzenia profili może wywierać wpływ na zainteresowane osoby poprzez umieszczanie ich w pierwotnie zdefiniowanych kategoriach, bardzo często bez ich wiedzy.fragment książki "Monografie Prawnicze. Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa." aut. J. Taczkowska - Olszewska, K. Chałubińska - Jentkiewicz, M. Nowikowska

Wskazanie przestępstwa popełnionego przez pracownika jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia wymaga, by przestępstwo to było - albo oczywiste, albo zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem (art. 52 § 1 pkt 2 k.p.). Zgodnie z wyrażanym w orzecznictwie stanowiskiem ustawodawca pozostawił do uznania pracodawcy ocenę dopuszczalności dalszego zatrudnienia pracownika na stanowisku, które dotychczas zajmował.fragment książki "Zarządzanie ludźmi w organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości. " aut. J. Taczkowska - Olszewska, B. Oręziak, M. Wielec